Medlemsblogg

Medlemsblogg

Dagens filosofiskt och politiskt café

AllmäntPosted by Mia Maria Rosenqvist Sun, January 06, 2013 19:38:02
Idag samtalade vi länge om vad det innebär att vara svensk, invandring, inkludering med mera hithörande begrepp.

Jag undrar vad vi hade för samtal egentligen? Jag vill jämföra med "filosofiska rummet" som sänds på söndagar klockan 17.00. Sandberg är samtalsledare, det finns inbjudna kunniga filosofer (för det mesta) och grejen är att Sandberg presenterar ett ämne som de inbjudna experterna ska reda ut med utgångspunkt i filosofers skilda ståndpunkter i ämnet.

Vi, i politiskt och filosofiskt café, för inte sådana samtal. Enligt min uppfattning ska vi ha politiska och eller filosoferande samtal. Ett politiskt samtal handlar ofta om resurser, läs pengar, vad partierna anser i frågan, vad som görs åt samhällsproblem eller vad som kan göras. Ibland blir det filosoferande samtal. Begreppet "filosoferande" har det gemensamt med begreppet "filosofiskt" att man verkligen söker svar på en viss fråga, men det visar sig att man ytterst sällan kommer fram till något entydigt svar. I filosoferande samtal bestäms ämnet utifrån röstning och så brukar vi också göra på våra caféer. Ibland försöker vi hinna prata om alla ämnen som föreslås men då frångås principen om hur filosoferande samtal bör gå till. Några utgångsprinciper finns, om än att de skiftar mellan olika författare.

Det filosoferande samtalet (en del kallar det för filosofiskt samtal), ska vara filosoferande i följande mening:

Formen för samtalet går ut på att deltagarna presenterar sina ämnen formulerade som frågor. När alla frågor är uttalade och alla fått klart för sig frågornas konkreta innebörd, vidtar

tankepaus 1: Deltagarna funderar på vilket ämne och fråga som man vill samtala om av de frågor som presenterats och VARFÖR man vill det. Efter det röstar man om vilken fråga som ska avhandlas. Sedan vidtar:

tankepaus 2: Deltagarna skriver ner funderingar på frågans innebörd, konsekvenser med mera. Därefter vidtar:

det filosoferande samtalet och när det börjar lida mot sitt slut tar man ny

tankepaus 3: och förbereder ett metasamtal, det vill säga ett samtal om det filosoferande samtalet som just avslutats. Ledaren och deltagarna sammanfattar samtalet. Metasamtalet leder till en utvärdering, när man frågar vilket eller vilka svar som sprungit fram ur det filosoferande samtalet.

Deltagarna är införstådda med att man lyssnar noga, och försöker svara mot det som den andra sagt. Man säger inte bara vad man själv tycker utan man försöker utveckla föregående talares tankegång, som kan resultera i en ny fråga, men inom ämnet. (Det finns många fler allmänna kriterier, men jag nöjer mig med det här).

Det finns många former för samtal, till exempel finns även det sokratiska, som ligger nära det filosoferande samtalet, men det lämnar jag också för tillfället.

(Det finns säkert en och annan ologisk tanke i texten ovan, upptäcker du sådan, hoppas jag att du frågar hur jag menar).

MMFill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.
Posted by Mia Maria R Sun, March 03, 2013 11:17:42

Än så länge har vi hand om fina, goa Tilly. Så länge hon bor hos oss, är vi begränsade i vår rörelsefrihet och därför avstår jag (MMR) tillsvidare från att delta i Tankesmedjans aktiviteter. Tidigare skrev jag här i bloggen om filosoferande samtal, som styrelsen sedan hade pratat om och sagt att mitt förslag kan prövas. Kolla i Tankesmedjans facebook, där finns ett material med instruktioner om hur man kan gå tillväga. Det mesta görs kanske redan i de filosoferande samtal som vi brukar ha på caféerna, men ett och annat kan kanske stramas upp om ni vill. Ha ett intressant filosoferande café idag.

Posted by Mia Maria R Thu, January 10, 2013 18:21:15

Hannu, så är det. Experterna i programmet filosofiska rummet kommer aldrig fram till något svar, men något kommer de fram till. Vad det sedan är får man försöka förstå. Man kan till och med säga att det inte finns något svar på en filosofisk fråga. Filosofer söker svar, men inte på skolvis, fråga - svar. Det är inte sådana svar som jag menar. I det här sammanhanget ska man kanske hellre använda orden uttömd och utredd, det vill säga om frågan är uttömd, men om så är det bara tillfälligt, det tillkommer alltid något nytt som kräver fortsatt reflektion. Filosofiska samtal följer inte samma schema som filosoferande samtal. Jag tycker att vi på caféerna ska försöka strukturera upp samtalen lite mer, typ filosoferande samtal.

Posted by Hannu Thu, January 10, 2013 17:35:26

En kommentar om "Filosofiska rummet": Jag tycker att det är sällan som dessa experter kommer fram till något.