Medlemsblogg

Medlemsblogg

Dagens filosofiskt och politiskt café

AllmäntPosted by Mia Maria Rosenqvist Sun, January 06, 2013 19:38:02
Idag samtalade vi länge om vad det innebär att vara svensk, invandring, inkludering med mera hithörande begrepp.

Jag undrar vad vi hade för samtal egentligen? Jag vill jämföra med "filosofiska rummet" som sänds på söndagar klockan 17.00. Sandberg är samtalsledare, det finns inbjudna kunniga filosofer (för det mesta) och grejen är att Sandberg presenterar ett ämne som de inbjudna experterna ska reda ut med utgångspunkt i filosofers skilda ståndpunkter i ämnet.

Vi, i politiskt och filosofiskt café, för inte sådana samtal. Enligt min uppfattning ska vi ha politiska och eller filosoferande samtal. Ett politiskt samtal handlar ofta om resurser, läs pengar, vad partierna anser i frågan, vad som görs åt samhällsproblem eller vad som kan göras. Ibland blir det filosoferande samtal. Begreppet "filosoferande" har det gemensamt med begreppet "filosofiskt" att man verkligen söker svar på en viss fråga, men det visar sig att man ytterst sällan kommer fram till något entydigt svar. I filosoferande samtal bestäms ämnet utifrån röstning och så brukar vi också göra på våra caféer. Ibland försöker vi hinna prata om alla ämnen som föreslås men då frångås principen om hur filosoferande samtal bör gå till. Några utgångsprinciper finns, om än att de skiftar mellan olika författare.

Det filosoferande samtalet (en del kallar det för filosofiskt samtal), ska vara filosoferande i följande mening:

Formen för samtalet går ut på att deltagarna presenterar sina ämnen formulerade som frågor. När alla frågor är uttalade och alla fått klart för sig frågornas konkreta innebörd, vidtar

tankepaus 1: Deltagarna funderar på vilket ämne och fråga som man vill samtala om av de frågor som presenterats och VARFÖR man vill det. Efter det röstar man om vilken fråga som ska avhandlas. Sedan vidtar:

tankepaus 2: Deltagarna skriver ner funderingar på frågans innebörd, konsekvenser med mera. Därefter vidtar:

det filosoferande samtalet och när det börjar lida mot sitt slut tar man ny

tankepaus 3: och förbereder ett metasamtal, det vill säga ett samtal om det filosoferande samtalet som just avslutats. Ledaren och deltagarna sammanfattar samtalet. Metasamtalet leder till en utvärdering, när man frågar vilket eller vilka svar som sprungit fram ur det filosoferande samtalet.

Deltagarna är införstådda med att man lyssnar noga, och försöker svara mot det som den andra sagt. Man säger inte bara vad man själv tycker utan man försöker utveckla föregående talares tankegång, som kan resultera i en ny fråga, men inom ämnet. (Det finns många fler allmänna kriterier, men jag nöjer mig med det här).

Det finns många former för samtal, till exempel finns även det sokratiska, som ligger nära det filosoferande samtalet, men det lämnar jag också för tillfället.

(Det finns säkert en och annan ologisk tanke i texten ovan, upptäcker du sådan, hoppas jag att du frågar hur jag menar).

MM


  • Comments(3)//medlemsblogg.tankesmedjannynashamn.se/#post6

Insändare om Hamnviksprojektet

AllmäntPosted by Mia Maria Rosenqvist Sun, April 22, 2012 05:41:28

Folkomrösta om hamnviksprojektet

Stort tack till arkitekt M. Strömberg för din upplysande artikel om Hamnviksprojektet i NP, 3 april. Det är naturligtvis viktigt att bygga bostäder i kommunen. Dels finns det en bostadskö, med tusentals köande, dels kan kommunen behöva växa något för att få hit bättre service. Men det är ju redan så många byggprojekt på gång. Tilltänkta byggprojekt som Sea Views alla bostadsrätter vid Telegrafen, Riksbyggens planerade hus, husen på Trehörningen, Mörbyvägen, Veidekkes jättedyra havslägenheter i Nynäsviken och HSB:s nybyggda hus i centrum borde väl räcka ett bra tag. Dyra bostadsrätter med havsutsikter ska locka människor att flytta hit, men många höginkomsttagare har också höga avdrag och ger inte alls så stora skatteintäkter som man kan tro. Vid Tankesmedjans Nynäshamn senaste filosofiska och politiska café sades det att det ligger en enkät om Hamnviksprojektet på biblioteket. Vem har ni tänkt ska svara på den? De som råkar gå förbi? Jag vill bara påpeka att det inte går att använda den till något på det sätt som den genomförs. Om medborgarnas synpunkter är viktiga för ansvariga (vilka de nu är) så måste ett frågeformulär hanteras vetenskapligt. Det här går inte alls. Hamnviksprojektet känns konstigt, vad ligger bakom det? Vem har väckt frågan? Går det rätt till? Det påminner mig om parkeringshuset i Nynäshamn, Saudiaffären och krigsövningarna i Norrbotten. Att så enögt satsa på bostadsrätter och helt glömma alla som står i den kommunala bostadskön för hyreslägenhet visar ocskå på djup arrogans för dessa människor. Ytterst liten del i ovannämnda byggprojekt innehåller hyresrätter. Rusta upp allmännyttan först. Varför händer det ingenting med Backluraområdet?

Visst kan jag klicka runt på kommunens hemsida och läsa dokument i ”oändlighet”. Men det står så mycket obegripligt så det väcker mer frågor än jag får svar. (Se Strömbergs artikel). Det behövs en fördjupad demokrati för människors inflytande i den här kommunen. Hamnviksprojektet måste det verkligen informeras om och diskuteras ordentligt och sedan måste det utlysas en folkomrösning i kommunen. Så viktig tycker jag att frågan är.

Jag har också, som artikelförfattaren, funderat över vad det betyder att Nynäshamn är en ekokommun. Det tycker jag någon ska förklarar här i tidningen. Det går inte att skaffa det varumärket och sedan inte ta hänsyn till vad det innebär. Hamnviksprojektet är verkligen inte miljövänligt.

Mia Maria Rosenqvist

medlem i Tankesmedjan Nynäshamn

6 april 2012

  • Comments(3)//medlemsblogg.tankesmedjannynashamn.se/#post1