Medlemsblogg

Medlemsblogg

Maten som dödar oss

AllmäntPosted by Hannu Komulainen Sat, August 18, 2012 10:08:59
Denna 8 minuter långa video från University of California förklarar varför mat är politik. Och varför den fria marknaden i form av livsmedelsindustrin förgiftar oss till döds med sina tillsatser av socker.

Det är trevligt att se att det i USA finns livsmedelsforskare som inte är köpta av industrin.

  • Comments(0)//medlemsblogg.tankesmedjannynashamn.se/#post3

Fredsfront

AllmäntPosted by Hannu Komulainen Wed, August 15, 2012 10:27:18
Inlägg från Jan Mellring:

– Varför talas det så lite om fred? Nordiska fredssamtal i Degerfors

För 107 år sedan stoppade nordisk fredsrörelse och arbetarrörelse ett överhängande krigshot mellan Norge och Sverige. Idag deltar alla nordiska länder i orättfärdiga krig på USA:s sida.För att bygga en fredsfront mot de nya krigen och bidra till att förhindra att FN används för att starta nya krig samlades fredvänner och antiimperialister till konferens i värmländska Degerfors Folkets hus 3-5 augusti.Rubriken var Nordiska fredssamtal och de cirka hundra deltagarna kom från Norge, Sverige och Finland. Hade Degerfors fått bestämma hade Sverige inte haft en enda soldat i Afghanistan, sa kommunfullmäktiges ordförande Jan Ask (v) i sitt hälsningsanförande.Förre försvarsministern och talmannen Thage G Peterson ställde frågan: Varför talas det så lite om fred?Och Anders Ferm, en annan av Olof Palmes rådgivare, gav en del av svaret i sin genomgång av de senaste decenniernas omläggning av säkerhetspolitiken från försvar av Sveriges oberoende till deltagande i angreppskrig under Natos befäl. Anförandet hade den träffande rubriken: Över folkets huvuden.Norske fredsaktivisten Aslak Storaker slog fast att freden bör vara den viktigaste frågan för all politisk verksamhet. Klarar vi inte att hindra ett nytt storkrig blir all annan politisk verksamhet meningslös.Marielle Lerand, vice ordförande i norska partiet Rødt, betonade engagerat nödvändigheten av att analyserna av krigen förs ut till den stora publiken genom aktivism på gator och torg för att förhindra dem.Marielle, var tidigare medlem av Socialistisk Venstreparti, Norges motsvarighet till Vänsterpartiet, men lämnade det som en konsekvens av att det stödde norskt deltagande i kriget mot Libyen.Professor Ola Tunander, från Peace Research Institute i Oslo, påvisade hur oerhört välregisserat det Natoledda kriget mot Libyen var. Särskilt anmärkningsvärt är att media lyckades så totalt mörklägga att kriget ända från begynnelsen leddes också på marken av specialförband från Nato.De gav order till NTC:s USA-finansierade jihadister via ett skikt av tusentals elittrupper från Qatar.Ulf Bjere´n från Karlskrona bidrog med att beskriva hur Natos bombkrig medvetet ödelade Libyens infrastruktur och krossade landets oberoende för att komma åt dess gigantiska energiresurser.Den cyniska krigslisten att initiera och underblåsa krig för att motivera så kallad humanitär intervention har sin direkta motsvarighet i vad som nu sker i Syrien.Denna taktik är beroende av att media skapar en virtuell verklighet. Jan Myrdal gjorde en historisk exposé över hur propaganda använts för att skapa acceptans för krig, folkmord och massförstörelse.En av de viktigaste fredsfrågorna i Degerfors gällde hur vi ska nå ut för att avslöja krigslögnerna och bemöta de krigsförberedande stereotyper och demoniseringar makten skapar.Lögnerna bereder väg för missilerna.

Jan Mellring Grevgatan 24 14934 Nynäshamn 070 2529543 viking_builder@hotmail.com  • Comments(2)//medlemsblogg.tankesmedjannynashamn.se/#post2

Första inlägget...

AllmäntPosted by Hannu Komulainen Mon, April 16, 2012 19:54:00
Tanken med den här bloggen är att alla medlemmar i Tankesmedjan Nynäshamn ska kunna utnyttja den. Man kan t.ex. kommentera våra offentliga möten. Eller varför inte fortsätta debatter från våra politiska och filosofiska caféer.


  • Comments(5)//medlemsblogg.tankesmedjannynashamn.se/#post0