Medlemsblogg

Medlemsblogg

Dagens filosofiskt och politiskt café

AllmäntPosted by Mia Maria Rosenqvist Sun, January 06, 2013 19:38:02
Idag samtalade vi länge om vad det innebär att vara svensk, invandring, inkludering med mera hithörande begrepp.

Jag undrar vad vi hade för samtal egentligen? Jag vill jämföra med "filosofiska rummet" som sänds på söndagar klockan 17.00. Sandberg är samtalsledare, det finns inbjudna kunniga filosofer (för det mesta) och grejen är att Sandberg presenterar ett ämne som de inbjudna experterna ska reda ut med utgångspunkt i filosofers skilda ståndpunkter i ämnet.

Vi, i politiskt och filosofiskt café, för inte sådana samtal. Enligt min uppfattning ska vi ha politiska och eller filosoferande samtal. Ett politiskt samtal handlar ofta om resurser, läs pengar, vad partierna anser i frågan, vad som görs åt samhällsproblem eller vad som kan göras. Ibland blir det filosoferande samtal. Begreppet "filosoferande" har det gemensamt med begreppet "filosofiskt" att man verkligen söker svar på en viss fråga, men det visar sig att man ytterst sällan kommer fram till något entydigt svar. I filosoferande samtal bestäms ämnet utifrån röstning och så brukar vi också göra på våra caféer. Ibland försöker vi hinna prata om alla ämnen som föreslås men då frångås principen om hur filosoferande samtal bör gå till. Några utgångsprinciper finns, om än att de skiftar mellan olika författare.

Det filosoferande samtalet (en del kallar det för filosofiskt samtal), ska vara filosoferande i följande mening:

Formen för samtalet går ut på att deltagarna presenterar sina ämnen formulerade som frågor. När alla frågor är uttalade och alla fått klart för sig frågornas konkreta innebörd, vidtar

tankepaus 1: Deltagarna funderar på vilket ämne och fråga som man vill samtala om av de frågor som presenterats och VARFÖR man vill det. Efter det röstar man om vilken fråga som ska avhandlas. Sedan vidtar:

tankepaus 2: Deltagarna skriver ner funderingar på frågans innebörd, konsekvenser med mera. Därefter vidtar:

det filosoferande samtalet och när det börjar lida mot sitt slut tar man ny

tankepaus 3: och förbereder ett metasamtal, det vill säga ett samtal om det filosoferande samtalet som just avslutats. Ledaren och deltagarna sammanfattar samtalet. Metasamtalet leder till en utvärdering, när man frågar vilket eller vilka svar som sprungit fram ur det filosoferande samtalet.

Deltagarna är införstådda med att man lyssnar noga, och försöker svara mot det som den andra sagt. Man säger inte bara vad man själv tycker utan man försöker utveckla föregående talares tankegång, som kan resultera i en ny fråga, men inom ämnet. (Det finns många fler allmänna kriterier, men jag nöjer mig med det här).

Det finns många former för samtal, till exempel finns även det sokratiska, som ligger nära det filosoferande samtalet, men det lämnar jag också för tillfället.

(Det finns säkert en och annan ologisk tanke i texten ovan, upptäcker du sådan, hoppas jag att du frågar hur jag menar).

MM


  • Comments(3)//medlemsblogg.tankesmedjannynashamn.se/#post6