Medlemsblogg

Dagens filosofiskt och politiskt caféAllmänt

Posted by Mia Maria Rosenqvist Sun, January 06, 2013 19:38:02

Idag samtalade vi länge om vad det innebär att vara svensk, invandring, inkludering med mera hithörande begrepp.

Jag undrar vad vi hade för samtal egentligen? Jag vill jämföra med "filosofiska rummet" som sänds på söndagar klockan 17.00. Sandberg är samtalsledare, det finns inbjudna kunniga filosofer (för det mesta) och grejen är att Sandberg presenterar ett ämne som de inbjudna experterna ska reda ut med utgångspunkt i filosofers skilda ståndpunkter i ämnet.

Vi, i politiskt och filosofiskt café, för inte sådana samtal. Enligt min uppfattning ska vi ha politiska och eller filosoferande samtal. Ett politiskt samtal handlar ofta om resurser, läs pengar, vad partierna anser i frågan, vad som görs åt samhällsproblem eller vad som kan göras. Ibland blir det filosoferande samtal. Begreppet "filosoferande" har det gemensamt med begreppet "filosofiskt" att man verkligen söker svar på en viss fråga, men det visar sig att man ytterst sällan kommer fram till något entydigt svar. I filosoferande samtal bestäms ämnet utifrån röstning och så brukar vi också göra på våra caféer. Ibland försöker vi hinna prata om alla ämnen som föreslås men då frångås principen om hur filosoferande samtal bör gå till. Några utgångsprinciper finns, om än att de skiftar mellan olika författare.

Det filosoferande samtalet (en del kallar det för filosofiskt samtal), ska vara filosoferande i följande mening:

Formen för samtalet går ut på att deltagarna presenterar sina ämnen formulerade som frågor. När alla frågor är uttalade och alla fått klart för sig frågornas konkreta innebörd, vidtar

tankepaus 1: Deltagarna funderar på vilket ämne och fråga som man vill samtala om av de frågor som presenterats och VARFÖR man vill det. Efter det röstar man om vilken fråga som ska avhandlas. Sedan vidtar:

tankepaus 2: Deltagarna skriver ner funderingar på frågans innebörd, konsekvenser med mera. Därefter vidtar:

det filosoferande samtalet och när det börjar lida mot sitt slut tar man ny

tankepaus 3: och förbereder ett metasamtal, det vill säga ett samtal om det filosoferande samtalet som just avslutats. Ledaren och deltagarna sammanfattar samtalet. Metasamtalet leder till en utvärdering, när man frågar vilket eller vilka svar som sprungit fram ur det filosoferande samtalet.

Deltagarna är införstådda med att man lyssnar noga, och försöker svara mot det som den andra sagt. Man säger inte bara vad man själv tycker utan man försöker utveckla föregående talares tankegång, som kan resultera i en ny fråga, men inom ämnet. (Det finns många fler allmänna kriterier, men jag nöjer mig med det här).

Det finns många former för samtal, till exempel finns även det sokratiska, som ligger nära det filosoferande samtalet, men det lämnar jag också för tillfället.

(Det finns säkert en och annan ologisk tanke i texten ovan, upptäcker du sådan, hoppas jag att du frågar hur jag menar).

MM


HamnvikenAllmänt

Posted by Jan Mellring Mon, October 22, 2012 21:24:53

Kan man äga mark?
kan man äga växter och liv?
Ett trevligt och intressant möte . Exploatören var inte där....

mörande mediaAllmänt

Posted by Jan Mellring Sat, August 25, 2012 20:51:46

Medier mörkar sanningen

"Den dagen vi ser sanningen och inte agerar är den dag vi börjar dö."
– Martin Luther King*

Konspirationsteorier har utvecklats till vad trångsynta medier kallar en "konspirationskultur." Enligt USA:s prostituerade medier måste amerikanerna hitta en förklaring till sina frustrationer och tillkortakommanden, så de skjuter skulden på Bilderbergarna, Rothschilds, den nya världsordningen, och så vidare och så vidare.

Läsarna blir nog inte bli förvånade över att jag inte ställer upp på denna tolkning. Faktum är att konspirationskulturen i sig är en produkt av pressens egen underlåtenhet att undersöka och rapportera sanningsenligt.

Jag är säker på att de västerländska medierna idag är värre än någonsin de sovjetiska medierna. De sovjetiska medierna hade utarbetade metoder att hjälpa allmänheten att läsa mellan raderna, medan västerländska medier är så stolta över att stå på sin regerings sida att de levererar propaganda utan ledtrådar till läsarna om att det är just propaganda.

Amerikanerna har matats av "sin" regering och regeringstrogna press så länge att det inte är förvånande över att folk alltmer tror sig drabbade av en konspiration. Miljontals amerikaner har blivit uppsagda från sina jobb och hem medan skurkarna som bestal dem går fria att finansiera presidentkandidaterna. Den värld miljontals amerikaner känner har kommit till ett slut, och ingen har hållits ansvarig. Förklaringen amerikanerna ges av massmedierna är att det är deras eget fel. De köpte hus som de inte borde ha köpt och de har inte rätt utbildning för de jobb som finns. Det är därför inte orimligt av amerikanerna att dra slutsatsen att de drabbats av en konspiration.

Amerikanerna får höra att "deras" regering inte har råd att hjälpa dem på grund av budgetunderskottet och den framtida skuldbelastningen på våra barnbarn. Men amerikanerna ser skattemiljarder som går till banksters, till krig och till Homeland Security. Varför är bildandet av en inhemsk polisstat och attacker på den det ena muslimska landet efter det andra viktigare än att amerikanerna får behålla sina arbeten och sina hem?

Den 11: e årsdagen för 9/11 närmar sig. Kommer de prostituerade medierna att påminna amerikanerna om att regeringen spenderat 6 000 miljarder dollar i amerikanska skattemedel, plus framtida kostnader för att invadera och ockupera Afghanistan och Irak, allt till ingen nytta förutom att berika ledning och aktieägare i det militärindustriella komplexet på bekostnad av USA:s internationella rykte samt att lägga Social Security och Medicare på huggkubben?

Nej, naturligtvis inte. Detta taskspel kommer att handla om våra tappra soldater som kämpar och dör för att göra världen säker för demokrati och kvinnors rättigheter. Washington kommer att svepa sig i flaggan och uppmana amerikanerna att "stödja våra soldater" i deras iscensatta krig.

Hitlery [sic] Clinton sitter på sina moraliska höga hästar och anklagar Kina och Ryssland, men vad hela världen ser är hyckleri. Ingen, inte ens Washingtons marionettregeringar, tar längre Washingtons moraliserande för något mer än en mask för ensam världsdominans. Demokrati, förklarar Washington, kommer ut ur en gevärspipa.

Dagens moraliserande handlar om pengar, men inte för de 99%. De 99% kan inte finna bra jobb eller tjäna något på sitt sparande, eftersom ekonomin betjänar 1% av befolkningen. Akademiker kan inte få jobb och betala av sina studielån. Omskolning för de miljoner amerikaner vars jobb skeppats utomlands eller fyllts av utlänningar som givits specialvisum har visat sig vara ett bedrägeri, eftersom det inte finns några jobb för omskolad/långvarigt arbetslös amerikansk arbetskraft.

Den officiella jobbprognosen från amerikanska myndigheter säger att få akademiker behövs på arbetsmarknaden, så det gamla mantrat att "utbildning är svaret" är bara en lögn från Ivy Leagues (Ivy = murgröna, Ivy League är den elit som gått de gamla "fina" östkustuniversiteten, ö.a.) ekonomifakulteter, som säljer maktens lögner för pengar.

Varje amerikansk medborgare som varit van att resa och bese de amerikanska "vidderna" innan 9/11 måste slås av den plötsliga tillväxten av påträngande Homeland Security, ett Gestapo-klingande namn om det någonsin funnits något. Porno-skannar och ”genital-trevare” har spridits från flygplatser till buss- och järnvägsstationer och till allmänna vägnätet, trots avsaknaden av terroristangrepp. Ingen vid sina rätta sinnens bruk skulle kunna tro att en 90-årig mormor i rullstol är en terrorist vars blöja måste kontrolleras, eller att blonda och blåögda föräldrar skulle ha spänt fast en bomb runt sin 5-åriga dotters midja. Ingen utom Gestapo Department of Homeland Security.

Även en del av de lättlurade flaggviftande konservativa patrioterna börjar undra om all denna säkerhet. Det rapporteras att Department of Homeland Security har beställt 750 miljoner patroner folk-dödande ammunition, vilket förbryllar även de konservativa som hittills med nöje betraktat slakten av "towelheads" [muslimska handduksskallar] utomlands.

Varför behöver Department of Homeland Security ammunition för att kunna skjuta varje amerikan 2,5 gånger om? Varför utrustar Homeland Security sin personal med heltäckande skyddsutrustning? Varför förvärvar Homeland Security ny laserteknik som kan "avslöja allt om dig på att avstånd av 50 meter?" (http://www.bordc.org/newsletter/2012/08/ # tsa)

En ny armémanual ägnad "civila oroligheter" beskriver hur militären ska kunna användas inom landet för att kuva protester, konfiskera vapen och döda medborgare. (http://www.infowars.com/army-manual-outlines-plan-to-kill-rioters-in-america /).

Den polisstat som skaptas för "frihet och demokrati" i Amerika saknar historiskt motstycke. Då de enda terroristerna funnits vara FBI-regisserade, framgår tydligt att syftet med polisstaten inte är att skydda amerikaner från muslimska terrorister – syftet med polisstaten är att terrorisera amerikanska medborgare.

Och det är inte bara Homeland Security som militariseras. Myndigheterna rapporterar om en stor ammunitionsbeställning som gjorts av National Weather Service, senare uppdaterat att ha gällt fiskerimyndigheten. (/http://www.infowars.com/national-weather-service-follows-dhs-in-hu ge- ammo-purchase /)

Om du förvånas över detta, varför har Social Security Administration beställt 174.000 patroner hålspetsammunition?

Listor över Homeland Securitys ammunitionsinköp är tillgängliga online. (se t ex (http://www.opednews.com/articles/D-H-S-Buys-750-000-000-Ro-by-Brett-Redmayne-Tit-120815-104.html ).Uppenbarligen är det inte ammunition för målskjutning. Det är ammunition för att döda människor: ihåliga kulor för militära gevär, M-16, matchande 0,308 prickskyttegevär, hagelgevär och hålspetsammunition kaliber 357 Magnum och 0,40 pistoler.

Eftersom det inte har förekommit några terroristdåd i USA sedan 11 september 2001 (misstänkt som ett ”inside job” av experter), med undantag för dem som organiseras av FBI, är dessa massiva inköp av eldkraft uppenbarligen inte till för att skydda amerikaner från muslimska terrorister. Så vad är det till för?

Kanske denna film – ( http://www.youtube.com/watch?v=Gy7FVXERKFE&feature=player_embedded) - förklarar vad som väntar det amerikanska folket som litat på "sin" regering.

Krigsdemonstranter och kritiker av den förda regeringspolitiken håller på att omdefinieras som "inhemska extremister" som kan arresteras för att de hjälper USA:s fiender. Om amerikanerna vaknar upp en morgon till det faktum att ha plundrats ekonomiskt, politiskt och socialt, medan Washington leder dem in i ett tredje världskrig, kommer spontana gatuprotester att mötas med extremt militärt våld.

Den liberala vänstern är än mer fast i sina vanföreställningar än de flaggviftande konservativa. Oavsett vad regeringen gör ställer sig de konservativa på maktens sida. Det beror på att de konservativa förväxlar patriotism med stöd till regeringen, inte försvar av konstitutionen, ett dubiöst dokument som daltar med brottslingar, terrorister, och krigsdemonstranter som orsakar USA krigsförluster.

Den liberala vänstern betraktar Obama med sitt halv-svarta ursprung som en medlem av den förtryckta klassen, personligheter enligt den liberala vänstern utrustade med högre moral. Den liberala vänstern fortsätter att betrakta Obama som frälsaren, även då han sitter i Ovala rummet och godkänner listor över amerikanska medborgare att avrätta utan vederbörligt rättsligt förfarande. Inte ens Naomi Wolf förmår väcka någon opposition.

Förvänta er inte att kongressen eller medierna ska göra något åt den snabba maktkoncentrationen av den polis Bush och Obama skapat. Förvänta er inte att bli räddad av federala domstolar. Även om vissa domare kan försvara konstitutionen är deras domstolar maktlösa om den verkställande makten inte respekterar grundläggande rättsprinciper. För närvarande ignorerar den verkställande makten den federale domare som motsätter sig internering av amerikanska medborgare. Justitiedepartementet (sic) advokater besvarar inte ens domarens frågor.

http://rt.com/usa/news/ndaa-injunction-tangerine-detention-376/print/

En godtrogen befolkning är hjälplös ifall regeringen beslutar att förslava folket. Det är en barnlek för regeringen att misskreditera en naturlig folklig ledare och dem som förmedlar allmänheten korrekt information. De flesta amerikaner har en mycket klen kunskapsbas i kombination med mycket överdrivna ideologiska föreställningar. Följaktligen kan de inte skilja fiktion från fakta.

Ta fallet med Julian Assange. Då regeringen, förbittrad över att Wikileaks publicerat läckta dokument som avslöjade Washingtons lögner och svek, först attackerade Assange var stödet för honom närmast universellt.

Då ”läckte” Washington på Internet att Assange arbetade för CIA, eller till och med än mer hatade Mossad. Både vänsterns siter och högerns webbplatser föll för denna uppenbara lögn. Här har vi en godtrogenhet i nivån med dem som trodde på Stalins anklagelser om att Bucharin [som ledde högeroppositionen mot Stalin] var en kapitalistagent.

När förtalet av Assange väl startat övertrumfade detta det frikännande den svenska åklagarmyndigheten först gav honom gentemot de sexuella beskyllningar de båda kvinnor som förfört honom inlämnat. Med denna nya syn på Assange återupptog en kvinnlig åklagare det avslutade fallet, något som många anser skedde på Washingtons uppmaning. Feminister hoppade på tåget och krävde att Assange skulle straffas för sin förförelse av de kvinnor som han tydligen lurat eller på något sätt tvingat sig på.

Det var som Dominique Strauss-Kahn återigen. Falskt anklagad för sexuella övergrepp på en hotellstäderska vid ett New York-hotell, förföljdes chefen för Internationella valutafonden på två kontinenter av celebritetsjagande kvinnor, vilket berövade honom chansen till den franska presidentposten och tvingade honom att lämna sin ställning inom IMF.

New York-polisen, under årtionden ansatt av feministisk propaganda att betrakta varje anmälan väckt av en kvinna som en absolut sanning, framstod nu som både dum och inkompetent då klara bevis framkom att anklagelsen gjorts för att klämma Strauss-Kahn på pengar, eventuellt för att slå ut honom ur striden om det franska presidentskapet.

Många webbplatser och normalt pålitliga kommentatorer föll platt för den falska historien. Washingtons hegemonister och deras medie-prostituerade hat varit än mer framgångsrika i att lura amerikanerna om terroristattacker, Usama bin Ladin, talibaner, Afghanistan, Irak, Libyen, Somalia, Jemen, Pakistan, Syrien och Iran.

Förvånande med tanke på det faktum att det inte har förekommit några nya attacker mot USA, trots de enorma provokationer Washington verkställt genom att mörda så många som en miljon muslimer, förstöra tre muslimska länder, bedriva militära operationer gentemot ytterligare sju samt förbereda en attack mot en åttonde stat - Iran.

Rysslands president, vars termo-nukleära ballistiska missiler kan utplåna USA från jordens yta, har låtit hela världen veta att Washington håller hela världen i fruktan för sin hegemoniska politik.

"Ingen känner sig säker", säger Putin.

Absolut inte ryssarna, med amerikanska missilbaser inpå sina gränser och Washington finansierande den illojalt och förrädiska politiska "oppositionen" som fungerar som Washingtons femtekolonn i Ryssland. Amerika, hävdar Putin, vill styra världen. Men Washington kommer inte att regera över Ryssland och Kina.

Om den aktuelle idioten i Vita huset håller sitt löfte till Israels premiärminister Netanyahu att USA kommer att attackera Iran i juni nästa år om Iran inte upphör med sitt kärnenergiprogram (ett icke-vapenprogram som Iran undertecknat enligt FN:s icke-spridningsavtal) kommer Vita huset att ha öppnat dörren till ett tredje världskrig.

I ett sådant krig kommer USA inte att vara immunt mot ett angrepp, som man var i första och andra världskriget. Den här gången kan Amerika komma att utplånas i en kärnvapenduell. Om någon del av världen överlever, kommer människor att vara tacksamma över att Washington avlägsnats från scenen.

Död är vad "din" regering i Washington, både republikaner och demokrater, ger dig. Bägge partierna styrda av de neokonservativa som anser att amerikansk hegemoni över världen är värt ett kärnvapenkrig för att åstadkomma. Om dessa farliga ideologer fortsätter att råda, har livet på jorden mycket kortsiktiga utsikter.

Paul Craig Roberts var biträdande finansminister på 1980-talet, medarbetare på Wall Street Journal, krönikör för Business Week, Scripps Howard News Service samt skapare av Syndicate. Han har haft många universitetsutnämningar. Besök hans blogg: Paul Craig Roberts / Institute for Politcal Economy (IPE) eller http://www.paulcraigroberts.org/.

Artikel i original, med länkar:
http://mycatbirdseat.com/2012/08/presstitute-media-cover-up-culture/

Paul Craig Roberts är f d amerikansk vice finansminister och skribent för Wall Street Journal

* En tidigare okänd intervju med Martin Luther King från december 1960 har nyligen upptäckts (http://www.youtube.com/watch?v=5b93SZ1SB5k&feature)


Maten som dödar ossAllmänt

Posted by Hannu Komulainen Sat, August 18, 2012 10:08:59

Denna 8 minuter långa video från University of California förklarar varför mat är politik. Och varför den fria marknaden i form av livsmedelsindustrin förgiftar oss till döds med sina tillsatser av socker.

Det är trevligt att se att det i USA finns livsmedelsforskare som inte är köpta av industrin.

FredsfrontAllmänt

Posted by Hannu Komulainen Wed, August 15, 2012 10:27:18

Inlägg från Jan Mellring:

– Varför talas det så lite om fred? Nordiska fredssamtal i Degerfors

För 107 år sedan stoppade nordisk fredsrörelse och arbetarrörelse ett överhängande krigshot mellan Norge och Sverige. Idag deltar alla nordiska länder i orättfärdiga krig på USA:s sida.För att bygga en fredsfront mot de nya krigen och bidra till att förhindra att FN används för att starta nya krig samlades fredvänner och antiimperialister till konferens i värmländska Degerfors Folkets hus 3-5 augusti.Rubriken var Nordiska fredssamtal och de cirka hundra deltagarna kom från Norge, Sverige och Finland. Hade Degerfors fått bestämma hade Sverige inte haft en enda soldat i Afghanistan, sa kommunfullmäktiges ordförande Jan Ask (v) i sitt hälsningsanförande.Förre försvarsministern och talmannen Thage G Peterson ställde frågan: Varför talas det så lite om fred?Och Anders Ferm, en annan av Olof Palmes rådgivare, gav en del av svaret i sin genomgång av de senaste decenniernas omläggning av säkerhetspolitiken från försvar av Sveriges oberoende till deltagande i angreppskrig under Natos befäl. Anförandet hade den träffande rubriken: Över folkets huvuden.Norske fredsaktivisten Aslak Storaker slog fast att freden bör vara den viktigaste frågan för all politisk verksamhet. Klarar vi inte att hindra ett nytt storkrig blir all annan politisk verksamhet meningslös.Marielle Lerand, vice ordförande i norska partiet Rødt, betonade engagerat nödvändigheten av att analyserna av krigen förs ut till den stora publiken genom aktivism på gator och torg för att förhindra dem.Marielle, var tidigare medlem av Socialistisk Venstreparti, Norges motsvarighet till Vänsterpartiet, men lämnade det som en konsekvens av att det stödde norskt deltagande i kriget mot Libyen.Professor Ola Tunander, från Peace Research Institute i Oslo, påvisade hur oerhört välregisserat det Natoledda kriget mot Libyen var. Särskilt anmärkningsvärt är att media lyckades så totalt mörklägga att kriget ända från begynnelsen leddes också på marken av specialförband från Nato.De gav order till NTC:s USA-finansierade jihadister via ett skikt av tusentals elittrupper från Qatar.Ulf Bjere´n från Karlskrona bidrog med att beskriva hur Natos bombkrig medvetet ödelade Libyens infrastruktur och krossade landets oberoende för att komma åt dess gigantiska energiresurser.Den cyniska krigslisten att initiera och underblåsa krig för att motivera så kallad humanitär intervention har sin direkta motsvarighet i vad som nu sker i Syrien.Denna taktik är beroende av att media skapar en virtuell verklighet. Jan Myrdal gjorde en historisk exposé över hur propaganda använts för att skapa acceptans för krig, folkmord och massförstörelse.En av de viktigaste fredsfrågorna i Degerfors gällde hur vi ska nå ut för att avslöja krigslögnerna och bemöta de krigsförberedande stereotyper och demoniseringar makten skapar.Lögnerna bereder väg för missilerna.

Jan Mellring Grevgatan 24 14934 Nynäshamn 070 2529543 viking_builder@hotmail.comInsändare om HamnviksprojektetAllmänt

Posted by Mia Maria Rosenqvist Sun, April 22, 2012 05:41:28

Folkomrösta om hamnviksprojektet

Stort tack till arkitekt M. Strömberg för din upplysande artikel om Hamnviksprojektet i NP, 3 april. Det är naturligtvis viktigt att bygga bostäder i kommunen. Dels finns det en bostadskö, med tusentals köande, dels kan kommunen behöva växa något för att få hit bättre service. Men det är ju redan så många byggprojekt på gång. Tilltänkta byggprojekt som Sea Views alla bostadsrätter vid Telegrafen, Riksbyggens planerade hus, husen på Trehörningen, Mörbyvägen, Veidekkes jättedyra havslägenheter i Nynäsviken och HSB:s nybyggda hus i centrum borde väl räcka ett bra tag. Dyra bostadsrätter med havsutsikter ska locka människor att flytta hit, men många höginkomsttagare har också höga avdrag och ger inte alls så stora skatteintäkter som man kan tro. Vid Tankesmedjans Nynäshamn senaste filosofiska och politiska café sades det att det ligger en enkät om Hamnviksprojektet på biblioteket. Vem har ni tänkt ska svara på den? De som råkar gå förbi? Jag vill bara påpeka att det inte går att använda den till något på det sätt som den genomförs. Om medborgarnas synpunkter är viktiga för ansvariga (vilka de nu är) så måste ett frågeformulär hanteras vetenskapligt. Det här går inte alls. Hamnviksprojektet känns konstigt, vad ligger bakom det? Vem har väckt frågan? Går det rätt till? Det påminner mig om parkeringshuset i Nynäshamn, Saudiaffären och krigsövningarna i Norrbotten. Att så enögt satsa på bostadsrätter och helt glömma alla som står i den kommunala bostadskön för hyreslägenhet visar ocskå på djup arrogans för dessa människor. Ytterst liten del i ovannämnda byggprojekt innehåller hyresrätter. Rusta upp allmännyttan först. Varför händer det ingenting med Backluraområdet?

Visst kan jag klicka runt på kommunens hemsida och läsa dokument i ”oändlighet”. Men det står så mycket obegripligt så det väcker mer frågor än jag får svar. (Se Strömbergs artikel). Det behövs en fördjupad demokrati för människors inflytande i den här kommunen. Hamnviksprojektet måste det verkligen informeras om och diskuteras ordentligt och sedan måste det utlysas en folkomrösning i kommunen. Så viktig tycker jag att frågan är.

Jag har också, som artikelförfattaren, funderat över vad det betyder att Nynäshamn är en ekokommun. Det tycker jag någon ska förklarar här i tidningen. Det går inte att skaffa det varumärket och sedan inte ta hänsyn till vad det innebär. Hamnviksprojektet är verkligen inte miljövänligt.

Mia Maria Rosenqvist

medlem i Tankesmedjan Nynäshamn

6 april 2012

Första inlägget...Allmänt

Posted by Hannu Komulainen Mon, April 16, 2012 19:54:00

Tanken med den här bloggen är att alla medlemmar i Tankesmedjan Nynäshamn ska kunna utnyttja den. Man kan t.ex. kommentera våra offentliga möten. Eller varför inte fortsätta debatter från våra politiska och filosofiska caféer.