Hannus blogg

Hannus blogg

Om bloggen

Här tycker jag till om bl.a. kommunal-, riks- och internationell politik.

Dialog 5, Demokritos och atomerna

FilosofiPosted by Hannu Komulainen Thu, March 08, 2012 10:05:30
Fredrik: Jag lovade förra gången att säga lite mer om den dialektiska materialismens syn på förhållandet mellan materia och medvetande, mellan hjärna och tankar. Men jag skulle nog vilja börja med att prata lite om hur den gamla materialismen såg på saken, för att vi ska förstå begränsningarna med den.

Lena: Du anser, har jag förstått, att jag företräder den "gamla" materialismen.

Fredrik: Ja, det gör jag. Du hör hemma i vad jag skulle vilja beteckna som "upplysningsmaterialisterna". Genom vetenskapens framsteg så visste de förstås mer om fysik och kemi än en gammal grek som Demokritos. Men rent filosofiskt ser jag ingen större skillnad. Därför skulle jag vilja börja med honom.

Lena: "Allt består av atomer som rör sig i tomrummet". Visst var det en genial gissning, med tanke på att de fysikaliska bevisen för atomteorin kom först kring förra sekelskiftet. Men Demokritos världsbild är ändå skäligen enkel: den har bara två beståndsdelar, atomer och tomrum.

Fredrik: Nu är du lite orättvis mot gamle Demokritos. För det första så innebär påståendet att atomerna rör sig i tomrummet, att han underförstått erkänner också tidens existens, eller hur? Att en atom rör sig betyder ju att den befinner sig på olika ställen i rummet, vid olika tidpunkter.

Helle: Mycket intressant! Då har jag en fråga till er materialister, som jag misstänker att ni inte kan svara på. Vad är tiden egentligen?

Lena: Det är inget konstigt. Tiden är - vilket Einstein lärde oss - det vi mäter med klockor.

Helle: Du kanske är nöjd med en sådan definition. Men inte jag! Man mäter den med klockor, men vad är det man mäter?

Jag skulle vilja citera kyrkofadern Augustinus, som sa att när vi inte tänker på tiden, då vet vi vad den är, men när vi tänker på den, ja då har vi ingen aning.

Fredrik: Jag får instämma med Helle, att det här är en intressant och svår fråga. Vi återkommer säkert till den. Men låt oss återgå till Demokritos.

Jag sa att Lena glömde säga att Demokritos erkände tidens objektiva existens. Men hon glömde också att Demokritos försökte förklara hur hans bild av världen som atomer som rör sig i tomrummet, "förvandlas" till den värld vi faktiskt upplever, som ju består av träd, hundar, människor o.s.v..

Lena: Jo, det stämmer. Hade han inte någon teori om att atomerna är av många slag, och att de har liksom små utväxter som gör att de hakar i varandra och bildar grupperingar, som är så stora att vi kan iaktta dem.

Träd, hundar och människor består av atomer, vilket stämmer. Det han inte visste var att orsaken till att atomerna "klumpar ihop sig" är olika typer av fysikaliska krafter. Jag nämnde förra gången, tror jag, att det finns några få sådana, gravitationskraften, elektromagnetismen och den svaga och starka växelverkan som håller ihop atomerna. Demokritos trodde ju att atomerna är odelbara, men vi vet bättre numera.

Fredrik: Frågan om hur atomerna "klumpar ihop sig" är mer en vetenskaplig fråga än en filosofisk, tycker jag. Den filosofiskt intressanta frågan är snarare denna: är ett träd eller ett hus något mer än en samling atomer?

Helle: Aha, vi är tillbaka i frågan om det hela är mer än summan av dess delar. Jag vet vad ett hus är, att det har tak och väggar och rum och dörrar. Men att det består av atomer ingår inte i mitt husbegrepp.

Antag att Demokritos hade haft fel, och att materien istället vore oändligt delbar vilket däremot Aristoteles ansåg, då hade begreppet hus inte förändrats det minsta. Eller med andra ord, innebörden i begreppet "hus" kan inte reduceras till de atomer den råkar bestå av.

Fredrik: En annan sak som är svår att förklara med Demokritos atomteori är att det finns ett begränsat antal växt- och djurarter, med väl definierade egenskaper. Det är svårt att förstå varför inte alla mellanformer mellan dessa arter existerar. Det verkar finnas en sorts ordning i naturen, som är svår att förstå både med Demokritos hakar eller den moderna fysikens krafter.

Helle, du nämnde Demokritos materialistiska rival, Aristoteles. Han hade en teori, som kanske förklarar just den här svårigheten med Demokritos atomlära. Men det kan vi diskutera nästa gång.

  • Comments(0)//hannusblogg.tankesmedjannynashamn.se/#post21